Ortner tahové systémy

Ortner Tahové systémy

                         http://www.cesky-kamnar.cz/files/resized/logo-ortner_100.jpg  
 

Topný systém pomocí hypokaustů byl znám již u starých Římanů a je tedy již více jak 2000 let starý. Z topeniště byly vedeny kouřové plyny dutinami pod podlahou, hypokausty k protilehlému odtahu kouřových plynů.

Už Římané zjistili, že stejnoměrné rozdělení tepla přes velkou plochu vytváří příjemné prostorové klima. Pokud se vyráběné množství tepla přivádí na jednu plochu, je teplo přenášeno hlavně sáláním a člověk ho pociťuje jako něco příjemného. Nevýhody, vznikající z důvodu vysokého proudění tepla, jako je suchý vzduch v prostoru s vysokou prašností, mohou být do značné míry odstraněny, protože je možné přenášení tepla a víření prachu udržovat při nižších teplotách na nízké úrovni.

Hypokausty kachlových kamen ve srovnání s obvyklým druhem stavby Z fyziologického hlediska má běžný druh stavby kachlových kamen bezpochyby vzhledem k jakémukoli konvenčnímu vytápění radiátory podstatné výhody. U konvenčních kachlových kamen dochází vedle sálání tepla také k proudění tepla (a víření prachu), to může zůstat na nízké úrovni, pokud teploty na povrchu kamen nepřekročí kritickou mez. V závislosti na síle šamotu a délce kouřovodu existují však teplejší zóny na kachlovém plášti, zatímco ostatní zóny zůstávají chladnější, protože proud tepla jde od kanálu kouřových plynů k vnějšímu plášti přes tepelné vedení. Zóny vnější plochy, které jsou tímto způsobem spojeny s kouřovodem kouřových plynů, se tak velice silně ohřejí, důsledkem čehož bude vyšší konvekce (proudění tepla). Na ploše jsou tedy odlišné tepelné zóny. V důsledku nesourodého vedení tepla může také navíc dojít v kamnech ke stavům pnutí, které vedou k nechtěnému vytváření trhlin a vzniku spár. Pro odstranění těchto nedostatků byl vyvinut hypokaustový stavební systém.

Kouřovody jsou zde podle požadovaného tepelného výkonu vybudovány se známými Keramickými- Modulovými- Akumulačními cihlami. Ještě před vybudováním KMS musí být zadní stěna bezpodmínečně zaizolována deskami a následně se provede obložení zón, kudy prochází kouřové plyny, litými šamotovými deskami. V protikladu k běžnému způsobu stavby zůstane však mezi litými šamotovými deskami a KMS systémem vzdušný (volný) prostor, který nemá stejnou vzdálenost od vnější šamotové stěny. Odvádění tepla KMS cihel, které odvádí kouřové plyny probíhá v tomto případě nikoli přes vedení tepla jako je tomu u běžných způsobů stavby, ale pomocí vyzařování (sálání) Protože je vnější plášť uzavřený, dochází v systému ke konvekčnímu přenosu tepla z teplejších ploch k chladnějším zónám. Tím se dá efektivně zvětšit výhřevná plocha, která je k dispozici oproti konvekčním kachlovým kamnům. Užitné teplo, vyráběné v topeništi je v zásadě stejné jako u každého typu kachlových kamen. Množství tepla, přiváděné na větší plochu vede automaticky k nižším teplotám povrchu kamen. Takto vyráběné SÁLAVÉ teplo zajišťuje příjemné, pohodlné klima v místnosti..

 

KMS

ortner

Originální tahový systém. Místo běžného šamotu je zde použit vysoce kvalitní AS CI. Díky presování pod velmi vysokým tlakem a následným vypálením při 1150°C vzniká vysoce kvalitní „šamot“. Tajemství tohoto systému KMS s hrubou hustotou 2,6 kg/ dm3 je v přesném složení SIC, které zaručí optimální tepelnou akumulaci. Tahy jsou postaveny velmi rychle a čistě z několika stavebních kamenů KMS. Průměr KMS je 18 cm, čímž je zajištěn minimální odpor proudění (cca 0,4 Pa/m) čímž se zabraňuje usazování spalin. KMS se skládá do volně stojících bloků, které se podle individuelního plánu obestaví pláštěm kamen. Tímto způsobem lze vést KMS i přes několik pater. Tento systém se používá výhradně pro uzavřené typy staveb – hypokaust.

Spirály

 

dreiflgspirale

Mimořádný tahový systém díky kterému dosáhnete na minimální ploše maximálního výkonu.

Akumulační spirála Ortner - průběžná trojkřídlá spirála.

Keramické akumulační spirály Ortner jsou moduly, které efektivně akumulují
teplo z kamnové nebo krbové vložky a po dlouhou dobu jej dále rovnoměrně
předávájí do obytného prostoru. Tím se zároveň sníží teplota a objem  spalin,
které by jinak nadměrně zatěžovaly komín.  Takto vyprodukované sálavé teplo
je pro člověka příjemnější a zdravější než teplovzdušné vytápění.
Akumulační prstence lze osadit např. na krbové vložky Brunner,
Romotop
Dynamic nebo je možné je využít na výstavbu kachlových
kamen v místech s omezeným prostorem
.
Spirály se usazují na krbové vložky, které mají speciální redukci pro prstence.
Je možné osadit 4 - 6 kusů. Zakončovací spirála může být s výstupem pro
napojení kouřovodu nahoře nebo dozadu - spirála s postranním výstupem.
 

Parametry

Rozměr š./v./hl: 440x100 mm
Váha: 21/25/42 kg

 

   

 

Naši partneři

Spartherm Timpex Romotop Ortner Kobok Brunner Schiedel